Ettevõttest

Tee Algus OÜ on loodud 2009.a. eesmärgiga pakkuda juhendust ja julgustust, teadmist ja elukogemust avastamaks inimese iseenda olemus ja potensiaal.

Juhtida tähelepanu teadlikult olulisele ning seeläbi teha positiivseid muudatusi oma elustiilis, töö- ja eraelukorralduses

 

Tee Algus juhtmõteteks on:

  1. Teadvustada elu olemus, olla teadlik iseendast ja oma potensiaalist
  2. Elada hetkes ja täies tähelepanus toimuvaga
  3. Hoida head tasakaalu inimese sise- ja välismaailmas, kogu eksistentsis
  4. Innustada loovust, ettevõtlikkust ja avatust uuele
  5. Teha iga tegu teadlikult ja kooskõlas südame häälega